Seo Analyzer uvigo.gal

 Generated on April 02 2022 18:15 PM

Old data? UPDATE !

The score is 62/100

Download PDF Version

SEO Content

Title

Inicio | Universidade de Vigo

Length : 29

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

Description

A Universidade de Vigo é unha institución pública, innovadora e con vocación internacional. Ten unha ampla oferta en títulos de grao, posgrao, mestrados e programas de doutoramento. Situada no sur de Galicia, conta con campus en Vigo, Ourense e Pontevedra.

Length : 256

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.

Keywords

uvigo, universidade, vigo, pontevedra, ourense, galicia, españa, estudar, alumno, estudo, titulo, grao, posgrao, master, mestrado, doutorado, investigar, educación, departamento, facultade, escola, campus, ensino, bolsa, biblioteca, beca, university,

Good, your page contains meta keywords.

Og Meta Properties

Good, your page take advantage of Og Properties.

Property Content
site_name Universidade de Vigo
title Inicio
image https://www.uvigo.gal/themes/custom/uvigo/images/social-default.jpg

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 18 14 13 0 0
 • [H1] Universidade de Vigo
 • [H2] Menu Entidades
 • [H2] Menú Grupos Usuarios
 • [H2] Menú de cuenta de usuario
 • [H2] Main navigation
 • [H2] User account menu
 • [H2] Menu Entidades
 • [H2] Menú Grupos Usuarios
 • [H2] Eleccións 2022
 • [H2] Información covid-19
 • [H2] Comunicado de condena da invasión de Ucrania
 • [H2] 'Et nunc et semper', Xosé Luís Franco Grande 
 • [H2] Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.
 • [H2] Ven estudar connosco
 • [H2] Axenda
 • [H2] Avisos
 • [H2] Tamén na UVigo
 • [H2] Información do sitio
 • [H2] Menú Footer
 • [H3] Sesión ordinaria de Consello de Goberno
 • [H3] Universidade de Vigo
 • [H3] HR EXCELLENCE IN RESEARCH
 • [H3] INFORMACIÓN
 • [H3] Campus de Ourense
 • [H3] Campus de Pontevedra
 • [H3] Campus de Vigo
 • [H3] Caixa de queixas, suxestións e parabéns
 • [H3] Outras webs institucionais
 • [H3] Redes sociais
 • [H3] Campus do Mar
 • [H3] Transparencia
 • [H3] Emerxencias
 • [H3] Muro social
 • [H4] CAMPUS OURENSE
 • [H4] CAMPUS PONTEVEDRA
 • [H4] CAMPUS VIGO
 • [H4] Semana Forestal 2022
 • [H4] Sinatura de convenio entre a Universidade de Vigo e Zona Franca
 • [H4] Seminario 'Transnational feminisms and the future to come'
 • [H4] Conferencia 'Era dixital e dereito: retos e oportunidades'
 • [H4] Buscador de TFG e TFM
 • [H4] Sinalización covid-19
 • [H4] Recursos gráficos para o teletraballo
 • [H4] Observatorio de Persoas Tituladas pola Universidade de Vigo
 • [H4] Coñeces os nosos programas de voluntariado?
 • [H4] Para a comunidade universitaria

Images

We found 32 images on this web page.

4 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.

Text/HTML Ratio

Ratio : 33%

Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70 percent.

Flash

Perfect, no Flash content has been detected on this page.

Iframe

Great, there are no Iframes detected on this page.

URL Rewrite

Bad. Your links have query string.

Underscores in the URLs

We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.

In-page links

We found a total of 350 links including 1 link(s) to files

Anchor Type Juice
Ir o contido principal Internal Passing Juice
Centros Internal Passing Juice
Departamentos Internal Passing Juice
Biblioteca Internal Passing Juice
Estudantes Internal Passing Juice
PAS Internal Passing Juice
PDI Internal Passing Juice
Empresas Internal Passing Juice
Universidades españolas con Ucrania Internal Passing Juice
SEDE Internal Passing Juice
Secretaría Internal Passing Juice
es Internal Passing Juice
en Internal Passing Juice
A Universidade Internal Passing Juice
Coñécenos Internal Passing Juice
O goberno da UVigo Internal Passing Juice
Información institucional Internal Passing Juice
Administración e persoal Internal Passing Juice
Calidade Internal Passing Juice
Contratar e colaborar coa universidade Internal Passing Juice
Internacional Internal Passing Juice
Comunicación Internal Passing Juice
Servizos informáticos Internal Passing Juice
A reitoría Internal Passing Juice
A administración do A ao Z Internal Passing Juice
As novas do DUVI Internal Passing Juice
Estudar Internal Passing Juice
Que estudar Internal Passing Juice
Como acceder Internal Passing Juice
Asesorámoste Internal Passing Juice
Organización académica Internal Passing Juice
Xestións para estudantes Internal Passing Juice
Mobilidade Internal Passing Juice
Empregabilidade Internal Passing Juice
Bolsas Internal Passing Juice
Matrícula Internal Passing Juice
Información para ERASMUS Internal Passing Juice
Estudos de grao Internal Passing Juice
Investigar Internal Passing Juice
A I+D+i na UVigo Internal Passing Juice
Actividade investigadora Internal Passing Juice
Divulgación Internal Passing Juice
Transferencia do coñecemento Internal Passing Juice
Difusión da investigación Internal Passing Juice
Convocatorias de investigación Internal Passing Juice
BIDI External Passing Juice
No campus Internal Passing Juice
Vantaxes Internal Passing Juice
Igualdade Internal Passing Juice
Cultura Internal Passing Juice
Emerxencias Internal Passing Juice
Voluntariado e cooperación Internal Passing Juice
Asociacionismo Internal Passing Juice
Atención á diversidade Internal Passing Juice
Lingua Internal Passing Juice
Deporte Internal Passing Juice
Saúde e benestar Internal Passing Juice
Medio ambiente Internal Passing Juice
Ven á UVigo Internal Passing Juice
Futuro alumnado de grao Internal Passing Juice
Centros de secundaria Internal Passing Juice
Estudantado internacional Internal Passing Juice
Estudantado de posgrao Internal Passing Juice
Estudantado sénior Internal Passing Juice
Persoas tituladas Internal Passing Juice
UVigo nunha ollada Internal Passing Juice
Unha universidade, tres campus Internal Passing Juice
O Campus do Mar Internal Passing Juice
Os nosos valores Internal Passing Juice
Responsabilidade social e Axenda 2030 Internal Passing Juice
Reputación e impacto Internal Passing Juice
Honoris causa Internal Passing Juice
O reitor Internal Passing Juice
Antigos reitores Internal Passing Juice
Luis Espada Recarey Internal Passing Juice
José Antonio Rodríguez Vázquez Internal Passing Juice
Domingo Docampo Amoedo Internal Passing Juice
Alberto Gago Rodríguez Internal Passing Juice
Salustiano Mato de la Iglesia Internal Passing Juice
O equipo de goberno Internal Passing Juice
Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade Internal Passing Juice
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais Internal Passing Juice
Vicerreitoría de Economía Internal Passing Juice
Vicerreitoría de Investigación Internal Passing Juice
Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado Internal Passing Juice
Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria Internal Passing Juice
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación Internal Passing Juice
Vicerreitoría do Campus de Ourense Internal Passing Juice
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra Internal Passing Juice
Secretaría Xeral Internal Passing Juice
Órganos colexiados Internal Passing Juice
O Claustro Internal Passing Juice
O Consello de Goberno Internal Passing Juice
Consello de Campus de Ourense Internal Passing Juice
Consello de Campus de Pontevedra Internal Passing Juice
Xuntas de centro Internal Passing Juice
Consellos de departamento Internal Passing Juice
Comisións universitarias Internal Passing Juice
O goberno nos centros Internal Passing Juice
Decanatos e direccións Internal Passing Juice
Democracia Internal Passing Juice
Eleccións á Reitoría Internal Passing Juice
Eleccións anteriores Internal Passing Juice
Eleccións ao Claustro Internal Passing Juice
Eleccións ás xuntas de centro Internal Passing Juice
Eleccións aos consellos de departamento Internal Passing Juice
Eleccións sindicais Internal Passing Juice
Participación do alumnado Internal Passing Juice
Delegacións de estudantes Internal Passing Juice
Consello Social Internal Passing Juice
Valedoría Universitaria Internal Passing Juice
Plans e políticas Internal Passing Juice
Programa de internacionalización lingüística Internal Passing Juice
Plan de igualdade Internal Passing Juice
Eixes do Plan de igualdade Internal Passing Juice
Plan de formación Internal Passing Juice
Plan estratéxico Internal Passing Juice
Memorias de actividade Internal Passing Juice
Calendario Internal Passing Juice
Orzamentos Internal Passing Juice
Contratos programa centros Internal Passing Juice
Arquivo de normativa Internal Passing Juice
Taboleiro de convocatorias Internal Passing Juice
Transparencia Internal Passing Juice
Protección de datos Internal Passing Juice
Rexistro Internal Passing Juice
Outras webs da Universidade de Vigo Internal Passing Juice
Secretaría Internal Passing Juice
Trámites de xestión económica Internal Passing Juice
Para PAS Internal Passing Juice
Traballar na UVigo Internal Passing Juice
Listas de agarda Internal Passing Juice
Mellora a túa formación Internal Passing Juice
Postos e organización Internal Passing Juice
Representación do PAS e negociación Internal Passing Juice
Mobilidade Internal Passing Juice
Xestións económicas e laborais Internal Passing Juice
Salarios e impostos Internal Passing Juice
Axudas Internal Passing Juice
Seguridade Social Internal Passing Juice
Xubilación Internal Passing Juice
Para PDI Internal Passing Juice
Prevención de riscos e saúde laboral Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
Programas de calidade Internal Passing Juice
Xestión Internal Passing Juice
Docencia Internal Passing Juice
Programa Docentia Internal Passing Juice
Sistema de garantía de calidade Internal Passing Juice
Enquisas de avaliación docente Internal Passing Juice
Investigación Internal Passing Juice
Certificacións e acreditacións Internal Passing Juice
Certificados ISO Internal Passing Juice
Certificados de centros e titulacións Internal Passing Juice
Certificados de investigación Internal Passing Juice
Certificado Green Campus Internal Passing Juice
Selo Q Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
Como contratar Internal Passing Juice
Proxectos abertos de colaboración Internal Passing Juice
Cátedras Internal Passing Juice
Como colaborar coa universidade? Internal Passing Juice
Mecenado Internal Passing Juice
Internacionalización Internal Passing Juice
Proxectos internacionais Internal Passing Juice
Programas de mobilidade Internal Passing Juice
Axenda Internal Passing Juice
Gabinete de prensa Internal Passing Juice
Quiosco Internal Passing Juice
Identidade corporativa Internal Passing Juice
Campañas institucionais Internal Passing Juice
A nosa mascota Internal Passing Juice
UVigo TV Internal Passing Juice
Redes sociais Internal Passing Juice
Todas as redes da UVigo Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
O meu identificador na UVigo Internal Passing Juice
O correo da UVigo Internal Passing Juice
Conéctate nos campus Internal Passing Juice
Conectarse por medio dun proxy Internal Passing Juice
Preguntas frecuentes Internal Passing Juice
Máis servizos Internal Passing Juice
As bibliotecas Internal Passing Juice
Contactos Internal Passing Juice
Salas de traballo en grupo Internal Passing Juice
Atopar información Internal Passing Juice
Servizos bibliotecarios Internal Passing Juice
Repositorio institucional Internal Passing Juice
O Arquivo Universitario Internal Passing Juice
Sistema arquivístico Internal Passing Juice
Patrimonio documental Internal Passing Juice
Servizos do Arquivo Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
Estudos de mestrado Internal Passing Juice
Estudos de doutoramento Internal Passing Juice
Títulos propios Internal Passing Juice
Programa universitario de maiores Internal Passing Juice
Aprendizaxe en liña Internal Passing Juice
Plans en extinción Internal Passing Juice
Implantación e modificación de titulacións Internal Passing Juice
Eido, Escola Internacional de Doutoramento Internal Passing Juice
Escola Aberta de Formación Permanente Internal Passing Juice
Cadro de PDI Internal Passing Juice
Plans de acción titorial Internal Passing Juice
MEET-UVigo Internal Passing Juice
Estudantado e mentorización Internal Passing Juice
Profesorado Internal Passing Juice
Plan de Ordenación Docente Internal Passing Juice
Planificación docente anual Internal Passing Juice
Calendario académico Internal Passing Juice
Prezos Internal Passing Juice
Matrícula graos Internal Passing Juice
Matrícula mestrados Internal Passing Juice
Matrícula de doutoramento Internal Passing Juice
Programa Universitario de Maiores Internal Passing Juice
Bolsas de estudo Internal Passing Juice
Bolsas de inclusión Internal Passing Juice
Bolsas de formación Internal Passing Juice
Bolsas de mobilidade Internal Passing Juice
Premios Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
Mentres estudas Internal Passing Juice
Xestións para estudantes de grao Internal Passing Juice
Probas de acceso á universidade Internal Passing Juice
Estudantes saíntes Internal Passing Juice
Prácticas académicas externas Internal Passing Juice
Como ofertar prácticas? Internal Passing Juice
Normativa e documentación Internal Passing Juice
Convenios de prácticas Internal Passing Juice
Convocatorias de prácticas Internal Passing Juice
Programas específicos de prácticas Internal Passing Juice
Orientación laboral Internal Passing Juice
Formación para o emprego Internal Passing Juice
Ofertas de emprego Internal Passing Juice
Buscar unha oferta Internal Passing Juice
Publicar unha oferta Internal Passing Juice
Feira de emprego Internal Passing Juice
Emprendemento Internal Passing Juice
Programación INCUVI Internal Passing Juice
Servizo SUCEDE Internal Passing Juice
Innovación aberta Internal Passing Juice
Rede de profesorado emprendedor Internal Passing Juice
Resultados Internal Passing Juice
Ecosistema emprendedor e colaboración Internal Passing Juice
Mobilidade transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
Organización da investigación Internal Passing Juice
Centros de investigación Internal Passing Juice
Agrupacións estratéxicas Internal Passing Juice
Estratexia investigadora Internal Passing Juice
Liñas de especialización Internal Passing Juice
Centros de apoio Internal Passing Juice
Grupos de investigación Internal Passing Juice
Trámites e convocatorias Internal Passing Juice
Recursos captados en I+D+i Internal Passing Juice
Entidades vinculadas Internal Passing Juice
Proxectos Internal Passing Juice
Recursos humanos/mobilidade Internal Passing Juice
Ofertas laborais I+D Internal Passing Juice
Outras actividades de investigación Internal Passing Juice
Servizos ao persoal investigador Internal Passing Juice
Cooperación das empresas e institucións na investigación Internal Passing Juice
I+D contratada Internal Passing Juice
Protección e valorización de resultados Internal Passing Juice
Patentes Internal Passing Juice
Spin-offs Internal Passing Juice
Oferta de innovación Internal Passing Juice
Catálogo de empresas derivadas (spin-offs) Internal Passing Juice
Buscador de TFG e TFM Internal Passing Juice
Servizo de publicacións Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
HR excelencia en investigación Internal Passing Juice
Ética na investigación Internal Passing Juice
Tarxeta universitaria Internal Passing Juice
Comedores Internal Passing Juice
Transporte Internal Passing Juice
Familia Internal Passing Juice
Campus Camp Internal Passing Juice
Escolas infantís Internal Passing Juice
Aloxamento Internal Passing Juice
Espazos de cotraballo Internal Passing Juice
Ofertas para a comunidade universitaria Internal Passing Juice
Políticas de igualdade Internal Passing Juice
Prevención do acoso Internal Passing Juice
Docencia e formación con perspectiva de xénero Internal Passing Juice
Investigación con perspectiva de xénero Internal Passing Juice
Cátedra de feminismos 4.0 Internal Passing Juice
Para afondar na igualdade Internal Passing Juice
Boletín e recursos Internal Passing Juice
Novas Internal Passing Juice
Asociacións universitarias Internal Passing Juice
Listaxe de asociacións Internal Passing Juice
En que podemos axudar? Internal Passing Juice
Plans de accesibilidade Internal Passing Juice
Convivencia Internal Passing Juice
Actualidade mUVer Internal Passing Juice
Actividades e competicións Internal Passing Juice
Instalacións e abonos Internal Passing Juice
O noso equipo de coordinación Internal Passing Juice
Hábitos saudables Internal Passing Juice
Servizos de saúde Internal Passing Juice
Unaten Internal Passing Juice
Seguro escolar e de accidentes Internal Passing Juice
Sostibilidade Internal Passing Juice
Ourense, o Campus da Auga Internal Passing Juice
Pontevedra, o Campus CREA Internal Passing Juice
Vigo, o Campus Vigo Tecnolóxico Internal Passing Juice
Persoal investigador Internal Passing Juice
Persoal investigador visitante Internal Passing Juice
Convivencia Internal Passing Juice
Convocatorias abertas Internal Passing Juice
Campus Remoto Internal Passing Juice
MooVi Internal Passing Juice
OLI RESPÓNDECHE External Passing Juice
Saber máis Internal Passing Juice
Saber máis Internal Passing Juice
'Et nunc et semper', Xosé Luís Franco Grande  Internal Passing Juice
Un seminario afonda na orixe e evolución histórica do concepto de administración Internal Passing Juice
Alumnado de Dereito completa a súa formación na Audiencia Nacional Internal Passing Juice
Universidade e Deputación de Ourense colaborarán na posta en marcha dun laboratorio de experimentación e prototipado Internal Passing Juice
O estudantado de Publicidade e RRPP e Ecos do Sur suman forzas contra as noticias falsas  Internal Passing Juice
Unha exposición na Vicerreitoría permite achegarse a diferentes fenómenos astronómicos Internal Passing Juice
Profesionais da comunicación e a creatividade coñecen o traballo dos novos valores que se forman no campus Internal Passing Juice
A UVigo e o sector da hortofloricultura do Baixo Miño inician unha senda de colaboración Internal Passing Juice
UVigo e Inventiva alíanse a prol do desenvolvemento do talento de nenas e nenos con altas capacidades  Internal Passing Juice
Ángel Piñeiro e Alejandro Pérez gañan o Campionato Universidade de Vigo de Pádel Internal Passing Juice
Títulos propios Internal Passing Juice
Sesión ordinaria de Consello de Goberno Internal Passing Juice
Semana Forestal 2022 Internal Passing Juice
Sinatura de convenio entre a Universidade de Vigo e Zona Franca Internal Passing Juice
Seminario 'Transnational feminisms and the future to come' Internal Passing Juice
Conferencia 'Era dixital e dereito: retos e oportunidades' Internal Passing Juice
Apertura de preinscrición do curso Dúbidas e erros máis frecuentes en lingua galega na docencia Internal Passing Juice
Curso Desfibrilación externa semiautomática (DESA) - Pontevedra Internal Passing Juice
Bolsas para matrícula no título propio “Curso Superior de Autonomía de Mozos e Mozas no Sistema de Protección”: listaxe provisoria de solicitudes admitidas Internal Passing Juice
Axudas ao estudo curso 2021/2022: Listaxes provisorias de bolsas concedidas e denegadas Internal Passing Juice
Premios excelencia inicio doutoramento, curso 2021/2022: convocatoria Internal Passing Juice
Axudas acción social matrícula do persoal do SUG, curso 2021/2022: listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas Internal Passing Juice
Bolsas de formación complementaria no sector sociosanitario da “Cátedra SARAIVA, ACTIVIZA e ENVITA” Internal Passing Juice
Augaventura Primavera 2022 Internal Passing Juice
VER TODOS OS AVISOS Internal Passing Juice
Buscador de TFG e TFM Internal Passing Juice
Sinalización covid-19 Internal Passing Juice
Recursos gráficos para o teletraballo Internal Passing Juice
Observatorio de Persoas Tituladas pola Universidade de Vigo External Passing Juice
Coñeces os nosos programas de voluntariado? Internal Passing Juice
Para a comunidade universitaria Internal Passing Juice
Aviso legal Internal Passing Juice
Protección de datos Internal Passing Juice
Accesibilidade Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud

novas investigación uvigo centros universidade para campus vicerreitoría vigo pontevedra

Keywords Consistency

Keyword Content Title Keywords Description Headings
campus 35
vigo 19
universidade 15
uvigo 15
novas 14

Usability

Url

Domain : uvigo.gal

Length : 9

Favicon

Great, your website has a favicon.

Printability

We could not find a Print-Friendly CSS.

Language

Good. Your declared language is gl.

Dublin Core

This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

Doctype

HTML 5

Encoding

Perfect. Your declared charset is UTF-8.

W3C Validity

Errors : 39

Warnings : 45

Email Privacy

Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use free antispam protector to hide email from spammers.

Deprecated HTML

Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.

Speed Tips

Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Great, your website has few CSS files.
Perfect, your website has few JavaScript files.
Too bad, your website does not take advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap

Great, your website has an XML sitemap.

http://uvigo.gal/sitemap.xml

Robots.txt

http://uvigo.gal/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.

Analytics

Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed Insights


Device
Categories

Seo Analyzer

Seo Analyzer is a free SEO tool which provides you content analysis of the website.

×